Ý nghĩa và cách phát âm của 约

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

约 nét Việt

yuē

 • xấp xỉ

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : to speak; to say;
 • : standard; norm; Taiwan pr. [huo4];

Các câu ví dụ với 约

 • 他大约有三十多岁。
  Tā dàyuē yǒu sānshí duō suì.
 • 请节约用水。
  Qǐng jiéyuē yòngshuǐ.
 • 她开始和小李约会了。
  Tā kāishǐ hé xiǎo lǐ yuēhuìle.
 • 今天晚上我有个约会。
  Jīntiān wǎnshàng wǒ yǒu gè yuēhuì.

Các từ chứa约, theo cấp độ HSK