Ý nghĩa và cách phát âm của 馆

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

馆 nét Việt

guǎn

 • pavilion

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 馆

 • 星期二同学请我去饭馆吃饭。
  Xīngqí'èr tóngxué qǐng wǒ qù fànguǎn chīfàn.
 • 他中午去饭馆。
  Tā zhōngwǔ qù fànguǎn.
 • 爸爸送我去饭馆。
  Bàba sòng wǒ qù fànguǎn.
 • 我在饭馆做服务员。
  Wǒ zài fànguǎn zuò fúwùyuán.
 • 这是我们这儿最大的宾馆,可以住 300 个客人。
  Zhè shì wǒmen zhè'er zuìdà de bīnguǎn, kěyǐ zhù 300 gè kèrén.

Các từ chứa馆, theo cấp độ HSK