Ý nghĩa và cách phát âm của 关

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

关 nét Việt

guān

 • tắt

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 关

 • 没关系,你睡觉!
  Méiguānxì, nǐ shuìjiào!
 • 这件事,跟我没关系。
  Zhè jiàn shì, gēn wǒ méiguānxì.
 • 他关上了门。
  Tā guānshàngle mén.
 • 我把电视关了。
  Wǒ bǎ diànshì guānle.
 • 这件事和她没有关系。
  Zhè jiàn shì hé tā méiyǒu guānxì.

Các từ chứa关, theo cấp độ HSK