Ý nghĩa và cách phát âm của 学

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

学 nét Việt

xué

 • học hỏi

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 学

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?

Các từ chứa学, theo cấp độ HSK