Ý nghĩa và cách phát âm của 富

Ký tự giản thể / phồn thể

富 nét Việt

 • giàu có

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 富

 • 他是一位经验丰富的老师。
  Tā shì yī wèi jīngyàn fēngfù de lǎoshī.
 • 读书能丰富我们的生活。
  Dúshū néng fēngfù wǒmen de shēnghuó.
 • 人们的生活越来越富。
  Rénmen de shēnghuó yuè lái yuè fù.
 • 他的表演感情非常丰富。
  Tā de biǎoyǎn gǎnqíng fēicháng fēngfù.
 • 他在工作中积累了丰富的经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile fēngfù de jīngyàn.

Các từ chứa富, theo cấp độ HSK