Ý nghĩa và cách phát âm của 空

Ký tự giản thể / phồn thể

空 nét Việt

kōng

 • không khí

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : ignorant; blank-minded;
 • : name of a mountain;
 • : simple-minded; sincere;
 • : ancient harp; cf 箜篌, Chinese harp;

Các câu ví dụ với 空

 • 太热了,请把空调打开。
  Tài rèle, qǐng bǎ kòngtiáo dǎkāi.
 • 我们家一共三空调人。
  Wǒmen jiā yì gòng sān kòngtiáo rén.
 • 盒子里是空的,什么都没有。
  Hézi lǐ shì kōng de, shénme dōu méiyǒu.
 • 公园里空气非常新鲜。
  Gōngyuán lǐ kōngqì fēicháng xīnxiān.
 • 这个礼拜天,你有空吗?
  Zhège lǐbài tiān, nǐ yǒu kòng ma?

Các từ chứa空, theo cấp độ HSK