Ý nghĩa và cách phát âm của 多

Ký tự giản thể / phồn thể

多 nét Việt

duō

 • nhiều

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 多

 • 我的电脑里有好多的东西。
  Wǒ de diànnǎo li yǒu hǎoduō de dōngxī.
 • 这个衣服多少钱?
  Zhège yīfú duōshǎo qián?
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 这里的人很多。
  Zhèlǐ de rén hěnduō.
 • 你儿子多大了?
  Nǐ érzi duōdàle?

Các từ chứa多, theo cấp độ HSK