Ý nghĩa và cách phát âm của 往

Ký tự giản thể / phồn thể

往 nét Việt

wǎng

 • đến

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : disappointed; perplexed;
 • : vô ích
 • : mạng lưới
 • : net (Kangxi radical 122);
 • : net (Kangxi radical 122);
 • : to deceive; there is none; old variant of 網|网[wang3];
 • : tire; wheel band;
 • : elf; sprite;

Các câu ví dụ với 往

 • 再往前走 500 米就到了。
  Zài wǎng qián zǒu 500 mǐ jiù dàole.
 • 星期天,他往往去公园散步。
  Xīngqítiān, tā wǎngwǎng qù gōngyuán sànbù.
 • 这次航班由北京飞往杭州。
  Zhè cì hángbān yóu běijīng fēi wǎng hángzhōu.

Các từ chứa往, theo cấp độ HSK