Ý nghĩa và cách phát âm của 举

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

举 nét Việt

 • thang máy

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : tsui
 • : Japanese variant of 舉|举;
 • : Zeikowa acuminata;
 • : suy sụp
 • : chốc lát
 • : round bamboo basket;
 • : Zhou Dynasty vassal state in modern day Shandong Province;
 • : betel;
 • : weak, lame;
 • : hunchbacked; walk alone;
 • : irregular; uneven teeth;

Các câu ví dụ với 举

 • 大家还有问题吗?请举手。
  Dàjiā hái yǒu wèntí ma? Qǐng jǔ shǒu.
 • 这个活动由我们来举办。
  Zhège huódòng yóu wǒmen lái jǔbàn.
 • 会议两点钟举行。
  Huìyì liǎng diǎn zhōng jǔxíng.

Các từ chứa举, theo cấp độ HSK