Ý nghĩa và cách phát âm của 要

Ký tự giản thể / phồn thể

要 nét Việt

yào

 • muốn

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : bright; glorious; one of the seven planets of pre-modern astronomy;
 • : brilliant; glorious;
 • 耀 : sáng
 • : thuốc
 • : Japanese variant of 藥|药;
 • : chìa khóa
 • : the leg of a boot;
 • : sparrow hawk; Accipiter nisus;

Các câu ví dụ với 要

 • 我要买六七个椅子。
  Wǒ yāo mǎi liùqī gè yǐzi.
 • 为什么要帮助你?
  Wèishéme yào bāngzhù nǐ?
 • 身体生病了,要吃药。
  Shēntǐ shēngbìngle, yào chī yào.
 • 西瓜也要一起洗。
  Xīguā yě yào yīqǐ xǐ.
 • 我每天早上都要读报纸。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào dú bàozhǐ.

Các từ chứa要, theo cấp độ HSK