Ý nghĩa và cách phát âm của 难

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

难 nét Việt

nán

 • khó khăn

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : miền nam
 • : mumble in repetition;
 • : name of a country;
 • : Machilus nanmu; Chinese cedar; Chinese giant redwood;
 • : nam giới
 • : mumble in repetition;
 • : difficult

Các câu ví dụ với 难

 • 我从他的脸上,没看出他难过来。
  Wǒ cóng tā de liǎn shàng, méi kàn chū tā nánguò lái.
 • (学汉字)开始可能会觉得有点难。
  (Xué hànzì) kāishǐ kěnéng huì juédé yǒudiǎn nán.
 • 这个问题太难了!
  Zhège wèntí tài nánle!
 • 这个题很难。
  Zhège tí hěn nán.
 • 他要离开了,我很难过。
  Tā yào líkāile, wǒ hěn nánguò.

Các từ chứa难, theo cấp độ HSK