Ý nghĩa và cách phát âm của 公

Ký tự giản thể / phồn thể

公 nét Việt

gōng

 • công cộng

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 公

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 早上出公司。
  Zǎoshang chū gōngsī.
 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 公司旁边有学校。
  Gōngsī pángbiān yǒu xuéxiào
 • 我哥哥开了一家公司。
  Wǒ gēgē kāile yījiā gōngsī.

Các từ chứa公, theo cấp độ HSK