Ý nghĩa và cách phát âm của 实

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

实 nét Việt

shí

 • thực tế

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : mười
 • : hen roost;
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : nhặt lên
 • : thời gian
 • : clear water; pure;
 • : stoneware;
 • : sỏi
 • : stone shrine;
 • : nhật thực
 • : hiểu biết
 • : món ăn
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;

Các câu ví dụ với 实

 • 我其实不太了解他。
  Wǒ qíshí bù tài liǎojiě tā.
 • 诚实的人值得我们尊重。
  Chéngshí de rén zhídé wǒmen zūnzhòng.
 • 做人要诚实,不能说假话。
  Zuòrén yào chéngshí, bùnéng shuō jiǎ huà.
 • 爸爸经常教育我要做一个诚实的人。
  Bàba jīngcháng jiàoyù wǒ yào zuò yīgè chéngshí de rén.
 • 虽然我很想去,可是实在没时间。
  Suīrán wǒ hěn xiǎng qù, kěshìshízài méi shíjiān.

Các từ chứa实, theo cấp độ HSK