Ý nghĩa và cách phát âm của 来

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

来 nét Việt

lái

 • đến

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : Come
 • : last;
 • : name of a mountain in Sichuan;
 • : brook; ripple;
 • : (bamboo);
 • : name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc); Chenopodium album;
 • : name of a country in Spring and Autumn period in modern Shandong, destroyed by Qi 齊|齐;
 • : rhenium (chemistry);
 • : mare;
 • : to confer; to bestow on an inferior; to reward;

Các câu ví dụ với 来

 • 他想来吗?
  Tā xiǎng lái ma?
 • 你什么时候回来?
  Nǐ shénme shíhòu huílái?
 • 我是坐飞机来中国的。
  Wǒ shì zuò fēijī lái zhōngguó de.
 • 我们东西来了。
  Wǒmen dōngxī láile.
 • 他是昨天来这儿的。
  Tā shì zuótiān lái zhè'er de.

Các từ chứa来, theo cấp độ HSK