Λίστα λεξιλογίων HSK 2: η επίση2η λίστα λέξεων HSK2

Το HSK2 αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο των εξετάσεων HSK, το κινεζικό τεστ επάρκειας αφιερωμένο στην αξιολόγηση του επιπέδου των Κινέζικων Μανταρινών. Το HSK αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία χρόνια, με όλο και περισσότερους υποψηφίους να το σπουδάσουν ή να εργαστούν σε ένα περιβάλλον όπου η γνώση των Κινέζων είναι υποχρεωτική. Αυτή η δοκιμή γλώσσας σάς επιτρέπει να πιστοποιήσετε ένα επίπεδο μανταρίνι. Υπάρχουν 6 επίπεδα, από το ένα (το χαμηλότερο επίπεδο) έως το έκτο που επικυρώνει την τέλεια εντολή των Κινεζικών Μανδαρινών. Οι υποψήφιοι που περνούν τις εξετάσεις HSK 2 έχουν εξαιρετική γνώση βασικών κινεζικών και μπορούν να πραγματοποιήσουν μια απλή συζήτηση. Το HSK 2 δικαιολογεί τη δυνατότητα πραγματοποίησης απλών ανταλλαγών και λήψης πληροφοριών από την καθημερινή ζωή.

Λίστα λέξεων HSK 2


ba
μπαρ

bái
άσπρο

bǎi
εκατό
帮助
bāng zhù
βοήθεια
报纸
bào zhǐ
εφημερίδα

αναλογία

bié
μην
宾馆
bīn guǎn
ξενοδοχειο

cháng
μακρύ (επίθετο)
唱歌
chàng gē
να τραγουδήσω

chū
εξω
穿
chuān
φορούν

φορές

cóng
από

cuò
λανθασμένος
打篮球
dǎ lán qiú
παίξε μπάσκετ
大家
dà jiā
ολοι

dào
προς το

de
λήψη (σωματιδίων)

děng
περιμένετε (ρήμα)
弟弟
dì di
μικρός αδερφός
第一
dì yī
ο πρώτος

dǒng
καταλαβαίνουν

duì
δεξιά (πρόθεση)

duì
ναι (επίθετο)
房间
fáng jiān
δωμάτιο
非常
fēi cháng
πάρα πολύ
服务员
fú wù yuán
σερβιτόρος

gāo
υψηλός
告诉
gào su
λέγω
哥哥
gē ge
αδελφός

gěi
δίνω
公共汽车
gōng gòng qì chē
λεωφορείο
公司
gōng sī
η εταιρία

guì
ακριβός

guo
pass (σωματίδιο)
孩子
hái zi
παιδί

hái
επίσης (επίρρημα)
好吃
hǎo chī
καλό να φας

hēi
μαύρος

hóng
το κόκκινο
火车站
huǒ chē zhàn
σιδηροδρομικό σταθμό
机场
jī chǎng
αεροδρόμιο
鸡蛋
jī dàn
αυγό

jiàn
κομμάτια
教室
jiào shì
αίθουσα διδασκαλίας
姐姐
jiě jie
αδελφή
介绍
jiè shào
εισαγωγή

jìn
κοντά

jìn
προκαταβολή

jiù
επί
觉得
jué de
αφή
咖啡
kā fēi
καφές
开始
kāi shǐ
αρχή
考试
kǎo shì
εξέταση
可能
kě néng
ενδέχεται
可以
kě yǐ
μπορώ

τάξη

kuài
γρήγορα
快乐
kuài lè
ευτυχισμένος

lèi
κουρασμένος

από

liǎng
δύο

líng
μηδέν

δρόμος
旅游
lv3 yóu
ο τουρισμος

mài
πουλώ

màn
αργός

máng
απασχολημένος

měi
καθε
妹妹
mèi mei
μικρότερη αδερφή

mén
πόρτα
面条
miàn tiáo
λαζάνια

nán
αρσενικός

nín
εσύ
牛奶
niú nǎi
γάλα

θηλυκός
旁边
páng biān
δίπλα στο
跑步
pǎo bù
τρέξιμο
便宜
pián yi
φτηνός

piào
εισιτήριο
妻子
qī zi
γυναίκα
起床
qǐ chuáng
σήκω

qiān
χίλια
铅笔
qiān bǐ
μολύβι

qíng
σαφή
去年
qù nián
πέρυσι

ràng
αφήνω

ημέρα
上班
shàng bān
να δουλέψω
身体
shēn tǐ
σώμα
生病
shēng bìng
άρρωστος
生日
shēng rì
γενέθλια
时间
shí jiān
χρόνος
事情
shì qing
πράγμα
手表
shǒu biǎo
ρολόι
手机
shǒu jī
κινητό τηλέφωνο
说话
shuō huà
μιλώ

sòng
χαρίζω
虽然…但是…
suī rán …dàn shì …
ωστόσο, αν και…

το
踢足球
tī zú qiú
παίζω ποδόσφαιρο

ερώτηση
跳舞
tiào wǔ
χορός

wài
εξωτερικός

wán
φινίρισμα

wán
παίζω
晚上
wǎn shang
τη νύχτα

wǎng
προς το
为什么
wèi shén me
γιατί

wèn
παρακαλώ
问题
wèn tí
πρόβλημα
希望
xī wàng
ελπίδα
西瓜
xī guā
καρπούζι

πλύση
小时
xiǎo shí
ώρα

xiào
γέλιο

xīn
νέος

xìng
όνομα
休息
xiū xi
υπόλοιπο

xuě
χιόνι
颜色
yán sè
χρώμα
眼睛
yǎn jing
μάτι
羊肉
yáng ròu
αρνάκι

yào
φάρμακο

yào
θέλω

και επίσης
一下
yī xià
λίγο
已经
yǐ jīng
ήδη
一起
yī qǐ
μαζί
意思
yì si
έννοια
因为…所以…
yīn wèi …suǒ yǐ …
γιατί λοιπόν…

yīn
γιν
游泳
yóu yǒng
ζάλη
右边
yòu bian
σωστά

ψάρι

yuǎn
μακριά
运动
yùn dòng
κίνηση

zài
πάλι
早上
zǎo shang
πρωί
丈夫
zhàng fu
σύζυγος

zhǎo
εύρημα

zhe
με

zhēn
αληθής
正在
zhèng zài
να εισαι
知道
zhī dào
ξέρω
准备
zhǔn bèi
έτοιμος

zǒu
πηγαίνω

zuì
πλέον
左边
zuǒ bian
αριστερά

Περισσότεροι πόροι για εκπαίδευση για τη δοκιμή επιπέδου HSK 2